Vergi UsulKanunu

von: Simge Ceylan

Le Adri, 2015

ISBN: 9789634280590 , 500 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: frei

Mac OSX,Windows PC für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones

Preis: 0,99 EUR

eBook anfordern eBook anfordern

Mehr zum Inhalt

Vergi UsulKanunu


 

Vergilendirme
Bildirimler
Değerleme
Cezai Hükümler
Vergi Davaları

Bu kitapta Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk alanını düzenleyen önemli yasal değişikliklerle vergi ceza sistemindeki düzenlemeler ve yargı kararlarına daha fazla erişmiş olmak da Kitabın gözden geçirilmesini elzem kıldı. Bu değişikliklerle birlikte uygulamayı yönlendiren örneğin maktu had ve tutarlar ile beyanname verme zamanı ve ödeme süresine ilişkin değişiklikler de dikkate alınarak Kitaptaki örnekler buna göre uyarlanmıştır. Bu çerçevede İdarenin uygulamaları ile literatür taraması yapılarak dördüncü baskıdan sonraki görüş ve değerlendirmelerin yanı sıra muttali olunan yargı kararları da bu baskıda okuyucunun bilgisine sunulmuştur.<