Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

von: Simge Ceylan

Le Adri, 2015

ISBN: 9789634280620 , 500 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: frei

Mac OSX,Windows PC für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones

Preis: 0,99 EUR

eBook anfordern eBook anfordern

Mehr zum Inhalt

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


 

Birinci Bölüm: Temel Kavramlar ve Konular
İkinci Bölüm: 5510 Sayılı Kanunda Sosyal Sigortaların Yer ve Kişi Bakımından Kapsamı
Üçüncü Bölüm: Sosyal Sigorta İlişkisinde Tarafların ve Üçüncü Kişilerin Yükümleri
Dördüncü Bölüm: Sosyal Sigortaların Finansmanı
Beşinci Bölüm: Özel Yaşamdan Kaynaklanan Riskleri Konu Edinen Sigota Dalları
Altıncı Bölüm: Mesleki Riskleri Konu Edinen Sigorta Dalları
Yedinci Bölüm: Kaçanılmaz Bir Riske Karşı Önlem Olarak Yaşlılık Sigortası
Sekizinci Bölüm: Geride Kalanların Sigortalılığı
Dokuzuncu Bölüm: Sosyal Sigorta İlişkisinde Özel Durumlar
Onuncu Bölüm: İşsizlik Sigortası